7 مهر 1385
انتشار نامه امام خمینی درباره پدیرش آتش‌بس توسط مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه محرمانه امام خميني به مسئولان كشور در مورد علت اقدام ايشان در پذيرش آتش بس در جنگ تحميلي را منتشر كرد.