10 مهر 1300
کشته شدن محمدتقی خان پسیان
كلنل محمد تقي پسيان در رويارويي مسلحانه با ژاندارم‌ها در منطقه قوچان کشته شد.