11 مهر 1356
تحصن در کلیسای سن‌ماری پاریس
يك گروه مسلمان ايراني به منظور اعتراض به رواج شكنجه در ايران، در كليساي «سن مري» پاريس اجتماع كردند.