17 مهر 1346
اعتراض امام خمینی به بستن مدرسه فیضیه قم
امام خميني در سخنان خود در عراق راجع به انگيزه حكومت شاه در بستن مدرسه فيضيه گفت: نقشه اين رژيم نابود كردن اسلام و روحانيت است، تا مانعي در راه وابسته كردن ايران به اسرائيل و امريكا وجود نداشته باشد.