17 مهر 1383
رحلت آیت‌الله حسنعلی مروارید
آيت الله حاج ميرزاحسنعلي مرواريد به رحمت ايزدي پيوست. به همين جهت از سوي رهبر معظم انقلاب پيام تسليتي انتشار يافت.