18 مهر 1357
تعطیلی مدارس در تهران توسط فرمانداری نظامی
در پي اوجگيري تظاهرات دانش‌آموزان عليه رژیم پهلوی در نخستين روزهاي سال تحصيلي، فرمانداري نظامي تهران دستور تعطيلي مدارس را در سراسر كشور صادر كرد.