20 مهر 1350
آغاز جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی
جشنهاي پرهزينه 2500 ساله شاهنشاهي در ايران آغاز شد.