21 مهر 1360
انتصاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به نمایندگی امام خمینی در شورای عالی دفاع

طي حكمي از سوي امام خميني آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان نماينده ايشان در شوراي عالي دفاع منصوب شد.