22 مهر 1342
محکومیت مجدد طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی
دادگاه تجديد نظر، مجدداً طيب حاج‌رضايي و اسماعيل رضايي را به اعدام محكوم كرد. اين دو نفر در 16 مرداد نيز به اعدام محكوم شده بودند.