23 مهر 1344
ورود امام خمینی به نجف اشرف
امام خميني كه روز 13 مهر از تركيه وارد بغداد و روز 16 مهر رهسپار كربلا شده بودند، امروز با بدرقه جمعي از علما وارد نجف شدند.