اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویری از آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی در دوران دفاع مقدس
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله عطاءالله اشرفی‌اصفهانی از پیشگامان مبارزه با رژیم پهلوی در نهضت امام خمینی بود که نقش بی‌بدیلی در سازماندهی و پیشبرد فعالیت‌های انقلابی در غرب کشور به خصوص کرمانشاه ایفا کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان امام جمعه کرمانشاه و نماینده امام خمینی در آن دیار خدمات فراوانی را ارائه کرد و با شروع جنگ تحمیلی خود به مثابه یکی از مدافعان اسلام به عنوان دلگرمی و حامی رزمندگان اسلام همواره در جبهه های نبرد حضور داشت. تصاویر حاضر روایت بخشی از حضور آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس است.

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس

تصاویری از آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس