24 مهر 1359
سفر محمدعلی رجایی به سازمان ملل
آقاي محمدعلي رجايي نخست وزير در راس هيأتي از مقامات كشورمان براي شركت در اجلاس شوراي امنيت سازمان ملل رهسپار نيويورك شد.