25 مهر 1393
درگذشت آیت‌الله ابطحی کاشانی
آیت‌الله ابطحی کاشانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دار فانی را وداع گفت.