26 مهر 1388
شهادت سردار نورعلی شوشتری
سردار نورعلی شوشتری در یک حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.