26 مهر 1357
تظاهرات سراسری در کشور علیه رژیم پهلوی
امروز شهرهاي گرگان، كرمانشاه، مراغه، ميناب، تبريز، دزفول، بهبهان، رامهرمز، هرسين و دهدشت، شاهد تظاهرات گسترده مردم عليه رژيم پهلوی بود.