30 مهر 1331
قطع رابطه ایران و انگلیس
در جلسه فوق‌العاده هيئت وزيران، موضوع قطع رابطه سياسي ايران و انگلستان تصويب و به سفارت انگلستان ابلاغ شد. بدين ترتيب روابط سياسي دو كشور قطع شد.