2 آبان 1350
پایان نگارش تفسیر المیزان توسط علامه طباطبایی

علامه سيد محمد‌حسين طباطبائي نگارش تفسيرالميزان را كه از 1333 آغاز كرده بود به پايان رساند