4 آبان 1374
شهادت دکتر فتحی شقاقی
فتحی شقاقی دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین طی یک عملیات نظامی توسط عوامل موساد در مالت به شهادت رسید.