4 آبان 1343
بیانات افشاگرانه امام خمینی درباره کاپیتولاسیون
امام خميني در اعتراض به لايحه‌ كاپيتولاسيون طي نطق شديداللحني فرمودند: «عظمت ايران از بين رفت، استقلال از دست رفت، عزت ماپايكوب شد، مگر ما مستعمره هستيم. مگر ايران در اشغال امريكاست؟»