6 آبان 1349
آغاز صدور گاز ایران به شوروی
 لوله‌گذاری خط انتقال گاز  بين ايران و اتحاد جماهير شوروي در حضور محمدرضا پهلوی و پادگورني رييس جمهور شوروي آغاز شد.