7 آبان 1333
امضای قرارداد کنسرسیوم نفت توسط محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی امضای قرارداد نفت با كنسرسيوم را امضا كرد. اين قرارداد روز قبل در مجلس سنا تصويب شده بود.