8 آبان 1386
درگذشت قیصر امین‌پور
قیصر امین پور شاعر توانا و متعهد ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در 48 سالگی دار فانی را وداع گفت.