10 آبان 1361
آغاز عملیات محرم
عمليات محرم در منطقة شمال فكه و جنوب غربي ايران آغاز شد و طي سه مرحله باعث آزادي بيش از 700 كيلومتر مربع از سرزمين هاي اشغالي و تسلط ايران بر خطوط مواصلاتي مهم عراق و اسارت 3000 نفر از نيروهاي عراقي گرديد.