اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی از رهبران مبارزه علیه رژیم پهلوی در تبریز بود که پرچم نهضت اسلامی در آن دیار را به دوش داشت. او که از یاران قدیمی و نزدیک امام خمینی بود پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی ایشان در آذربایجان منصوب شد و در دهم آبان 1358 توسط گروهک فرقان به شهادت رسید.

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی


تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی

تصاویری از آیت‌الله سید محمدعلی قاضی‌طباطبایی