11 آبان 1359
اعلام شروط مجلس برای آزادی گروگان‌های امریکایی
مجلس شوراي اسلامي با صدور قطعنامه اي 4 شرط را براي آزادي گروگانهاي آمريكايي مقرر كرد: عدم دخالت در امور داخلي ايران، آزاد گذاردن سرمايه هاي توقيف شده ايران، لغو كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي اتخاذ شده عليه ايران و بازپس دادن اموال محمدرضا پهلوی.