12 آبان 1358
انتصاب آیت‌الله مدنی به نمایندگی امام در تبریز
يك روز پس از ترور آيت الله محمدعلي قاضي طباطبايي امام جمعه تبريز و نماينده امام در اين شهر، آيت الله حاج سيداسدالله مدني به حكم امام خميني به عنوان امام جمعه و نماينده امام در تبريز معرفي شد.