12 آبان 1362
دستگیری حسین فردوست
حسین فردوست، پس از پنج سال زندگی مخفی ، دستگیر شد. وی در بازجویی‌های خود گنجینه ای از تحولات عصر پهلوی به ویژه دوران 37 ساله محمد رضاشاه را فاش کرد.