12 آبان 1362
افشای ماجرای مک‌فارلین توسط مجله الشراع لبنان
مجله الشراع چاپ بيروت يك روز قبل از اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني پرده از سفر مك فارلين مشاور امنيت ملي كاخ سفيد به تهران بردارد، اين سفر را فاش كرد.