گزارش تصویری از حضور فعال پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعاتبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهمبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهمبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسدارانبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

فائزه هاشمی رفسنجانی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

محمدرضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامیبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت سازندگی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم

بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

محمود نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهرانبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حجت‌الاسلام سید حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

سید محمد غرضی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

دکتر محمدحسین رجبی دوانی پژهشگر و محقق تاریخ


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

یعقوب توکلی محقق و پژوهشگر تاریخ


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حجت‌الاسلام محمدرضا زائریبازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی


بازدید شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از غرفه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه مطبوعات

ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی امریکا