14 آبان 1358
استعفای دولت موقت
مهدي بازرگان از نخست‌وزيري استعفا داد.