14 آبان 1357
استعفای دولت شریف‌امامی
جعفر شريف‌امامي يك روز پس از كشتار دانش‌آموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران از نخست‌وزيري استعفا داد و ارتشبد غلامرضا ازهاري از سوي شاه مأمور تشكيل كابينه شد.