16 آبان 1368
اعتراف کارتر به همکاری عربستان با امریکا در حمله نظامی طبس
جيمي كارتر رئيس جمهوري اسبق امريكا به همكاري عربستان با امريكا در جريان حمله نظامي اين كشور به ايران در سال 1359 ش (واقعه طبس) اعتراف كرد.