17 آبان 1357
مصاحبه امام خمینی با خبرگزاری یونایتدپرس
امام‌خميني در مصاحبه با خبرگزاري يونايتد‌ پرس و هفته نامه ساندي تلگراف گفتند ملت آگاه است و فريب خيمه شب‌بازيهاي شاه را نمي‌خورد ... ما اميدواريم كه مسائل ايران بدون قيام مسلحانه با همين نهضت حل شود.