17 آبان 1357
منع مذاکره با فرستادگان کارتر به دستور امام خمینی
امام خمینی در پیامی مذاکره با نمایندگان کارتر درباره گروگان‌های سفارت امریکا را منع کردند.