21 آبان 1383
درگذشت یاسر عرفات
یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگرادن فلسطین بر اثر یک بیماری مشکوک درگذشت.