علامه سید محمدحسین طباطبایی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در چهلمین سالروز رحلت حضرت آیت الله علامه طباطبایی، تصاویری از ایشان از نظر می گذرد.

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی