26 آبان 1351
دستگیری استاد مرتضی مطهری توسط ساواک
در پی تظاهرات اعتراض آمیز جوانان مسلمان در حسینیه ارشاد، استاد مرتضی مطهری و محمد همایون به عنوان اعضای هیات مدیره حسینیه ارشاد توسط ماموران ساواک بازداشت شدند.