30 آبان 1358
تهدید ایران به حمله نظامی توسط امریکا
جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا اخطار كرد اگر ايران تهديدات خود در مورد محاكمه گروگانهاي آمريكايي در تهران را عملي كند به اين كشور حمله نظامي خواهد كرد.