4 آذر 1365
بمباران شهر اندیمشک توسط رژیم بعث
طولانی‌ترین بمباران پس از جنگ جهانی دوم ، بمباران شهر اندیمشک توسط هواپیماهای رژیم بعثی صدام بود که به مدت یک ساعت و چها و پنج دقیقه به طول انجامید.