اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
دومین بسته تصویری "آنچه گذشت"
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی دومین بسته تصویری "آنچه گذشت" را منتشر کرد. بسته‌های تصویری "آنچه گذشت" مواضع شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی را در ادوار تاریخی به تصویر کشیده است.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری