17 آذر 1381
اعتراف بعث عراق به کاربرد گسترده سلاح شیمیایی در جنگ
رژیم بعث عراق رسماً به كاربرد گسترده سلاحهاي شيميايي در جنگ با ايران اعتراف كرد.