20 آذر 1357
راهپیمایی عظیم روز عاشورا علیه رژیم پهلوی
راهپيمايي عظيم ميليوني مردم تهران در عاشورا با شكوه خاصي برگزار شد.