اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بیستم آذر ماه 1360 آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب نماینده امام خمینی در فارس و امام جمعه شیراز در اثر حمله انتحاری عوامل سازمان منافقین به شهادت رسید. اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله دستغیب تصاویری از وی را منتشر کرد که در ادامه می‌بنید.


تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب


تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب


تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

تصاویر تاریخی از شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب