26 آذر 1357
تظاهرات علیه سیاست‌های کارتر در حمایت از رژیم پهلوی
صدها نفر در خيابان‌هاي نيويورك عليه حمايت‌هاي جيمي كارتر رئيس‌جمهور آمريكا از رژيم پهلوی تظاهرات كردند.