5 دی 1357
شهادت استاد کامران نجات‌اللهی
مأموران حكومت نظامي براي شكستن اعتصاب استادان دانشگاه به وزارت علوم حمله كردند. در جريان اين حمله استاد كامران نجات‌اللهي به شهادت رسيد.