اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
فتنه 88 در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فتنه 88 ضربات اقتصادی مهلکی بر معیشت مردم وارد آورد و بخشی از آن که با تخریب اموال عمومی و هدر رفت بیت‌المال همراه بود صحنه‌های غمباری را از ان روزها به جای گذاشت که تعدادی از این تصاویر در ذیل منتشر می‌شود. 

 تصاویر فتنه
 تصاویر فتنه


تصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه


تصاویر فتنه

تصاویر فتنهتصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه


تصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه

تصاویر فتنه