9 دی 1357
معرفی شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر رژیم پهلوی

شاپور بختيار با اعلام پذيرش منصب نخست‌وزيري از جبهه ملي اخراج شد.