11 دی 1367
نامه تاریخی امام خمینی به گورباچوف

امام خميني در نامه‌اي به ميخائيل گورباچف وي را از فروغلطيدن در دامان سرمايه‌داري غرب برحذر داشت.