12 دی 1357
نامه روحانیت قم به رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر حمایت از امام
اساتيد حوزه علميه قم با ارسال تلگرام مشتركي براي «والري ژيسكاردستن» رئيس جمهور فرانسه، خواستار حمايت دولت فرانسه از اهداف امام خميني شدند.