15 دی 1357
توافق بازرگان با مقامات نفتی مبنی بر تولید نفت داخلی
سفارت آمريكا در تهران از توافق هيأت تحت رهبري مهدي بازرزگان با مقامات نفتي كشور خبر داد و افزود ميزان توليد نفت ايران به سطح مصرف داخلي محدود شده است.